Företag

ARN:s huvuduppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag och fatta ett beslut som är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Anmälan kan bara göras av en konsument. Innan anmälan skickas in måste företaget ha fått möjlighet att ta ställning till konsumentens ekonomiska krav och sagt nej till dem. Vi prövar inte tvister mellan två företag och inte mellan två konsumenter.

Vi prövar tvister med hjälp av lagstiftning, praxis och det underlag som både konsumenten och företaget får möjlighet att skicka in. Innan konsumenten kan skicka in en anmälan måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till konsumentens ekonomiska krav. Svarar inte företaget inom skälig tid räknas det som att företaget sagt nej.

Vi ger inte råd till någon av parterna i tvisten. För rådgivning har företag möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör. 

På de här sidorna hittar du information riktad till företag. Vi går igenom hur ärendet hanteras och prövas hos oss och vad som händer efter beslutet.

Företaget har blivit anmält

Bild på ett företags svar på en anmälan.

Om företaget blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla företagets post och mejl under uppsikt.

Vad ska företaget tänka på om det blivit anmält

Vanliga fall och vägledande beslut

Om företaget har blivit anmält är det bra att börja med att söka bland beslut i fall som är vanliga hos oss och att söka bland våra vägledande beslut. Syftet med de vanliga fallen är att de ska visa hur vi anser att en viss typ av tvist bör lösas. Tanken är att man genom att läsa fallen ska kunna komma överens och undvika att ärendet behöver skickas in till oss. 

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta beslut. Beslut kan bli vägledande när ny lagstiftning har tillämpas, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs våra vanliga fall och sök bland vår vägledande beslut.

Information om lagar & regler

Information om lagstiftningen på konsumentområdet kan du hitta via länkar på vår sida Lagar och regler och i Konsumentverkets information om konsumenträtt.

Länkar till information om lagar och regler på konsumentområdet

Konsumentverkets information till företag (öppnas i nytt fönster)