Hur bevisa?

Vår uppgift är att pröva tvisten med hjälp av de uppgifter som konsumenten och företaget skickar in. Vi gör ingen egen utredning och vi håller inga muntliga förhör. Bevisningen som skickas in är ofta avgörande för hur vi - eller en domstol - bedömer tvisten.

Hur ska företaget bevisa vad det påstår?

En vanlig situation i de tvister som vi prövar är att konsumenten tycker att en vara är felaktig medan företaget inte håller med om det. I ett sådant fall är det konsumenten som ska bevisa att det finns ett fel (konsumenten har bevisbördan). Det räcker inte med ett påstående om att det finns ett fel. Konsumenten måste också komma med utredning eller något annat som stöder påståendet. Samma sak gäller om konsumenten påstår att det är fel i en tjänst medan företaget menar att tjänsten har gjorts på det sätt man kommit överens om. Kan konsumenten inte uppfylla sin bevisbörda, får man normalt inte heller rätt i tvisten.

Exempel på bevis

Allt som kan stödja det konsumenten eller företaget påstår kan användas som bevis. Det kan vara foton, avtal, kvitton, ritningar, intyg, mejl, bruksanvisningar och specifikationer. Foton kan ge en bra uppfattning om hur en vara ser ut, om den är felaktig, hur en tjänst har utförts med mera. Bruksanvisningar och tekniska specifikationer kan visa vilka egenskaper en vara ska ha. Vi behöver bara få in kopior på bevisningen.

Besiktning

Besiktningsintyg från en opartisk besiktningsman kan användas som bevis. Handelskamrarna utser besiktningsmän inom olika områden. Den som har beställt en besiktning betalar för den.

Beställer konsumenten besiktningen kan han eller hon begära att besiktningskostnaden ska ersättas av företaget. Om konsumenten sedan får rätt i nämnden brukar vi rekommendera att företaget ska betala besiktningen.

Vad är ett fel i en vara eller tjänst

Reglerna för när en vara eller tjänst är felaktig finns i konsumentköplagen och i konsumenttjänstlagen. I konsumentköplagen finns reglerna i lagens 16 – 21a §§.

Läs konsumentköplagen på riksdagens webbplats (öppnas i nytt fönster) 

I konsumenttjänstlagen finns reglerna om fel i 9 – 15 §§. 

Läs konsumenttjänstlagen på riksdagens webbplats- (öppnas i nytt fönster)


I båda lagarna är huvudregeln att varan eller tjänsten skall stämma överens med vad konsumenten och företaget har kommit överens om. Köparen och säljaren har till exempel vid köp av en vara frihet att själva komma överens om hur varan skall vara beskaffad. Den som vill köpa en vara av låg kvalitet till ett billigt pris kan alltså inte i efterhand hävda att varan är felaktig eftersom den hade låg kvalitet.

Information om konsumentens rättigheter finns på Konsumentverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).

Konsumentverket har också information till företag på sin webbplats (öppnas i nytt fönster)

Vi kan ta emot de här filtyperna

1. Via webbanmälningsformulären eller via Följ ärendet. Total storlek för alla uppladdade filer: 10 MB:
  • Text: doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp
  • Bild: jpg,png, tif, odg
  • Ljud/Video: Tas endast emot via mejl. Se nedan.

2. Via mejl till arn@arn.se Total storlek för alla uppladdade filer: 30 MB

  • Text: doc, xls, pptx, pdf, docx, docm, xlsx, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods, odp, txt
  • Bild: gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, odg
  • Ljud/Video: mp3, wav, mp4, m4a, mov, avi

Så hanteras företagets ärende

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att vi fått in en anmälan från en konsument. Vi prövar alla ärenden utan att träffa konsumenten och företaget och vi håller inte muntliga förhör. Både företaget och konsumenten har rätt att ta del av det som den andra parten skickar in.

Så hanteras företagets ärende

Offentliga uppgifter

Alla anmälningar och handlingar som skickas in till oss lagras i vårt ärendesystem. Där finns bland annat namn och adress till konsumenten och det anmälda företaget. Det går inte att vara anonym. Vem som helst har rätt att ta del av uppgifter och handlingar som finns hos oss.

Läs mer om vad det innebär att uppgifter blir offentliga