Frågor & svar företag

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från företag.

Vi prövar tvister opartiskt och kan därför inte ge råd till någon av parterna i tvisten. Har företaget behov av råd brukar branschorganisationerna ge juridiska råd till sina medlemmar.

Om företaget blivit anmält är det viktigt att svara på anmälan. Svarar inte företaget utgår vi oftast från att konsumenten har rätt när vi fattar beslut.

Ja, nästan alla handlingar och uppgifter som kommer in till oss är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att se dem. Medier har möjlighet att publicera anmälningar, beslut och uppgifter om vilka företag som inte följer våra beslut.

Det är parterna själva som måste skicka in sina bevis till oss. Vi gör ingen egen utredning och hämtar inte in bevis själva. Det är mycket viktigt att företaget och konsumenten bevisar det de påstår. Bevis kan vara till exempel foton, mail, avtal, kvitton, ritningar, intyg, bruksanvisningar eller beskrivningar från en katalog.

En vanlig missuppfattning är att Allmänna reklamationsnämnden själva tar in bevisning eller utreder om en vara eller tjänst är felaktig. Det gör vi inte. Vår uppgift är att pröva tvisten utifrån de uppgifter som konsumenten och företaget skickar in. Det är därför mycket viktigt att skicka in all den bevisning som man vill att nämnden ska ta hänsyn till.

1. Vi kan ta emot följande filformat via webbanmälningsformulären eller via Följ ärendet. Storlek högst: 10 MB.

Text: doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp.

Bild: jpg,png, tif, odg.

Ljud: Tas endast emot via mejl. Se nedan.

2. Vi kan ta emot följande filformat via mejl till arn@arn.se Storlek högst: 30 MB.

Text: doc, xls, pptx, pdf, docx, docm, xlsx, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods, odp, txt.

Bild: gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, odg.

Ljud/Video: mp3, wav, mp4, mov, avi.

Nej, vi ersätter inte kostnader för ombud.

Eftersom rekommendationerna inte är tvingande så behöver företagen inte följa dem - men majoriteten gör det ändå. 

Anledningar till det kan vara att ARN prövar tvister opartiskt och utifrån lagstiftning, praxis och det underlag som både konsumenten och företaget får möjlighet att skicka in.

Vid sammanträdet medverkar två ledamöter från konsumentsidan och två från branschsidan. I undantagsfall kan ARN fatta beslut med endast en ledamot från respektive sida. Ledamöterna som sitter i nämnden har branschkunskap, allmän kännedom om näringslivet i stort eller om förhållandena inom konsumentområdet. De kommer från myndigheter och organisationer som regeringen utsett. Ledamöterna företräder inte den enskilde konsumenten eller företaget utan ska vara opartiska.

Sammanträdet ledas av en ordförande som har domarerfarenhet och som är utsedd av regeringen.

Statistik över i vilken utsträckning företagen följer ARN:s rekommendationer (punkt 5)

Läs vilka organisationer som får utse ledamöter

Läs vilka ordföranden som leder sammanträdena

ARN publicerar ingen Svart lista. Det är  eftersom det inte är förenligt med vårt uppdrag. Vi tar bara fram statistiska uppgifter över i vilken utsträckning företagen följer våra rekommendationer. Svarta listan är en sammanställning över företag som inte följer ARN:s beslut. Den publiceras två gånger årligen av Sveriges Konsumenters tidning Råd och Rön och baserar sig på offentliga uppgifter som finns hos ARN.