Konsument

ARN:s huvuduppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag och lämna en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Vi prövar många typer av konsumenttvister men inte alla och det är bara konsumenter som kan anmäla till oss.

På de här sidorna kan du läsa mer om vad du som konsument ska tänka på innan du skickar in en anmälan, hur du gör själva anmälan och vad som händer efter anmälan.

Innan du anmäler

Har du klagat hos företaget? Har de svarat? Har du kontrollerat om ditt ärende kan prövas av oss? Har du all den bevisning som du vill att vi ska titta på?

Läs mer om vad du ska tänka på innan du anmäler din tvist

Frågor & svar konsument

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna från konsumenter.

Titta på frågorna & svaren

Offentlighetsprincipen

Bild på ett förstoringsglas som granskar ärendet.

Alla anmälningar lagras i vårt ärendehanteringssystem. Där finns också kontaktuppgifter till konsumenten och företaget. Det går inte att göra en anonym anmälan. Handlingarna som kommer in är i de allra flesta fall offentliga vilket innebär att den som vill har rätt att läsa handlingarna.

Läs mer om vad det innebär att handlingar blir offentliga