Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter / skyddad identitet (det vill säga att du har en sekretessmarkering hos Skatteverket) är det särskilt viktigt för dig att tänka på att de allra flesta handlingar som skickas in till nämnden blir offentliga och kommer att skickas över till motparten.

Du måste tala om för nämnden i din anmälan att du har en sekretessmarkering hos Skatteverket. Då kommer nämnden att göra en särskild sekretessprövning innan dina personuppgifter lämnas ut till någon annan. Ditt namn kan dock aldrig hållas hemligt.

För att kunna skicka in en anmälan till nämnden genom vår hemsida måste man ange en mejladress, men i övrigt behöver du inte ange några kontaktuppgifter för att nämnden ska kunna pröva ditt ärende.

Om du inte vill uppge din mejladress går det bra att skicka in din anmälan med vanlig post. (Mer information om pappersblanketter för anmälan). Du måste då ange en adress som nämnden kan nå dig på, t.ex. Skatteverkets postförmedlingsservice.

Om du vill att nämnden ska kunna ringa till dig eller nå dig på annat sätt, går det bra att lämna dina kontaktuppgifter i en särskild bilaga till anmälan. En sådan bilaga behöver inte skickas över till motparten i ärendet, och lämnas inte heller ut till någon annan.