Grupptalan

I vissa fall kan vi pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag. Här får du veta mer om vad som krävs och hur det går till.

Vi får pröva tvister mellan en grupp konsumenter och ett företag, om

  1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidkaren på väsentligen likartade grunder,
  2. tvisterna rör förhållanden som får prövas av myndigheten, och
  3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt.

Grupptalantvister tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om Konsumentombudsmannen har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter.