Tvist med företag i annat EU-land

För att ARN ska kunna pröva en tvist krävs det att företaget har tillräcklig anknytning till Sverige eller riktar sig till den svenska marknaden. Om du har problem med ett företag i ett annat EU-land hittar du användbar information här.

Konsument Europa

Om du bor i Sverige och har problem med ett företag i ett annat EU-land har du möjlighet att vända dig till Konsument Europa för att få råd.

Länk till Konsument Europa (öppnas i nytt fönster)

Andra ECC-kontor

Om du bor i ett annat EU-land och har problem med en svensk näringsidkare är det ECC-kontoret i det land du bor som du ska kontaktaPå Konsument Europas webbplats finns länkar till de olika EEC-kontoren.

Länkar till information om de olika EEC-kontoren på Konsument Europas webbplats (öppnas i nytt fönster)

På Konsument Europas webbplats finns även information om andra instanser som kan vara aktuellt i ditt fall (öppnas i nytt fönster)

E-handlat med ett företag inom EU?

Om du har e-handlat med ett företag inom EU har du möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform för att anmäla tvisten.

Länk till ODR-plattformen (öppnas i nytt fönster)

Konsument Europa kan svara på frågor om ODR-plattformen

Konsument Europa är utsett till ODR-kontaktpunkt i Sverige. Konsument Europa har till uppgift att

  • Assistera med att skicka in anmälan via ODR-plattformen
  • Informera om konsumenträttigheter
  • Lämna information om ODR-plattformen
  • Förklara hur det går till hos de alternativa tvistlösningsorganen
  • Informera om vilka andra möjligheter till tvistlösning som finns.

Länk till Konsument Europa (öppnas i nytt fönster)

Nordiska konsumentmyndigheter och tvistlösningsorgan

Norge

Forbrukerrådet har ett forbrukerkontor i varje län. Forbrukerkontoren medlar i tvister mellan konsumenter och företag och föreslår parterna en lösning.

Länk till Forbrukerradet (öppnas i nytt fönster)

En del tvister kan föras vidare till Forbrukertvistutvalget (FTU) för prövning. En förutsättning är att tvisten först prövats av Forbrukerrådet.

Länk till Forbrukertvistutvalget (öppnas i nytt fönster)

Danmark

Du kan läsa mer om Forbrugerklagesystemet i Danmark på forbrug.se.

Länk till forbrug.dk (öppnas i nytt fönster)

Finland

Konsumenttvistenämnden är en statlig myndighet. Nämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Länk till Konsumenttvistenämnden (öppnas i nytt fönster)

Länk till Konkurrens- och konsumentverket (öppnas i nytt fönster)

Island

Länk till Consumer Rights Division (öppnas i nytt fönster)

Länk till The Consumers' Association (öppnas i nytt fönster)