Klaga till företaget

Reklamera (klaga) gärna skriftligt.

För att vi ska kunna pröva din tvist måste företaget du anmäler ha sagt helt eller delvis nej till dina krav (eller inte alls svarat). Därför är det viktigt att du börja med att klaga till företaget och tala om vilka krav du har. Du har rätt att kräva ett snabbt men inte omedelbart svar.

När du köper en vara har du rätt att kräva att den levereras i rätt tid och till bestämt pris. Du har också rätt att kräva att varan har de egenskaper som du kommit överens med företaget om eller som du haft anledning att vänta dig. Detsamma gäller om du beställer en tjänst.

Så skriver du ett reklamationsbrev

På Konsumentverkets webbplats finns Klagoguiden som hjälper dig att skriva ett reklamationsbrev.

Länk till Klagoguiden på Konsumentverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Vad är ett fel i en vara eller tjänst?

Reglerna för när en vara eller tjänst är felaktig finns i konsumentköplagen och i konsumenttjänstlagen. I konsumentköplagen  finns reglerna i lagens 16 – 21a §§. I  konsumenttjänstlagen finns reglerna om fel i 9 – 15 §§.

Länk till konsumentköplagen på riksdagens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Länk till konsumenttjänstlagen på riksdagens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Huvudregeln i båda lagarna är att varan eller tjänsten ska stämma överens med vad konsumenten och företaget har avtalat. Köparen och säljaren kan till exempel själva komma överens om en varas egenskaper. Den som vill köpa en vara av låg kvalitet till ett billigt pris kan inte senare påstå att det är fel på varan eftersom den har låg kvalitet.

En redovisning av konsumentens rättigheter i olika situationer finns på Konsumentverkets webbplats.

Länk till Konsumentverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vägledande & vanliga beslut

Illustration som visar ett sammanträde.

Nämnden avgör varje år en stor mängd ärenden. För att ge vägledning publicerar vi ärenden som är principiellt intressanta (vägledande beslut) och vanliga fall som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande.

Läs referat och vanliga fall

Information om lagstiftning

På Internet går det att hitta information om lagar och regler på konsumentområdet.

Här listar vi ett antal webbplatser med information om lagar och regler