Allt fler anmälningar till ARN

ARN får in allt fler anmälningar. Sista kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 ökade antalet anmälningar till ARN med drygt 25% jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

- Ökningen av antalet anmälningar berodde troligen på att konsumenterna fick möjlighet att göra anmälan via webben, säger Britta Ahnmé Kågerman, ordförande för ARN.

Den största avdelningen för hela 2011 var motor med 1702 anmälningar, tätt följd av resor med 1668 st. Andra stora avdelningar var elektronik med 1446 och bostad med 1312 anmälningar.2011 steg andelen ärenden där konsumenten fick rätt. 43% av besluten gav konsumenten helt eller delvis rätt, att jämföra med 39% för 2010. Variationen var dock stor mellan avdelningarna.

För de ärenden som går till ett nämndbeslut (då minst fem personer bedömer ärendet) tog det i genomsnitt 183 dagar från anmälan till beslut.