ARN prövar inte grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB (2015-07-01)

ARN har beslutat att inte pröva Aktiespararnas grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB.

Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare.

ARN har nu beslutat att inte pröva ärendet. Skälet till detta är att det krävs muntlig bevisning och muntlig förberedelse, vilket inte kan komma i fråga hos ARN.

Läs beslutet i ärende 2014-11304 Grupptalan Swedbank