Första halvåret ökade anmälningarna med nästan 15 %

Under perioden januari till och med juni 2016 fick ARN in hela 6 612 anmälningar. Under samma period förra året var antalet 5 776. Det ger en ökning på nästan 15 procent. Avdelningarna bostad, elektronik, motor och resor toppar fortfarande antalet anmälningar. Även anmälningarna på allmänna avdelningen ligger högt.

”Orsakerna till ökningen är flera”, konstaterar Britta Ahnmé Kågerman, ARN:s ordförande och chef. Det hänger till exempel ihop med att ARN fått ett utökat uppdrag, som innebär att vi sedan årsskiftet prövar tvister inom fler områden än tidigare. Ett nytt område är värmepumpar, där vi redan har fått in 55 anmälningar. Sedan årsskiftet är företagen dessutom skyldiga att upplysa konsumenterna om att ARN finns när en tvist har uppstått.

Antal anmälningar första halvåret 2013-2016 

Avdelning2014*2015* 2016*
Totalt 5 433 5776 6 612
Allmänna 737 842 956
Bank 184 212 247
Bostad 612 682 901
Båt 26 27 34
Elektronik 926 981 1 102
Fastighetsmäklare 40 41 50
Försäkring 518 416 412
Motor 951 990 1 122
Möbler 269 219 264
Resor 919 1105 1 248
Sko 67 79 92
Textil 150 141 157
Tvätt 34 41 27

*Första halvåret.