Köp av digitala varor – beslut tagna i utökad sammansättning

Nämnden har i tre ärenden prövat om förmyndare till barn är betalningsansvariga för programvaror som barnet laddat ned. I ett fjärde ärende har nämnden prövat om en konsument haft rätt att ångra köp av nedladdade musikfiler.

Nämnden har i tre ärenden prövat om förmyndare till barn är betalningsansvariga för programvaror som barnet laddat ned. Nämnden har bl.a. tagit ställning till om företagen som sålt datorprogrammen haft anledning att tro att barnen haft förmyndarens tillstånd att göra köpen och i vilken utsträckning företagen är återbetalningsskyldiga.

I ett fjärde ärende har nämnden prövat om en konsument haft rätt att ångra köp av nedladdade musikfiler.

Besluten har ärendenummer 2011-08560, 2011-08574, 2012-00657 och 2012-01891 och kan beställas ut från nämndens registratur.

Presskontakter:

Nils Sigfrid (beredningsjurist elektronikavdelningen)
Telefon: 08 508 860 42

Helen Eriksson (kommunikatör)
Telefon: 08 508 860 30