Ny årsstatistik från ARN

Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden fortsätter att ligga på en hög nivå. Ny statistik visar att 9.342 anmälningar kom in till ARN under 2011. Det är ungefär lika många som 2010.

Den största avdelningen var Motor med 1702 inkomna anmälningar, tätt följd av Resor med 1668 st. Därefter följde Elektronik med 1446 och Bostad med 1312. Minst antal anmälningar kom på Båt-avdelningen med 61 anmälningar.

2011 steg andelen ärenden där konsumenten fick bifall. 43% av besluten gav konsumenten helt eller delvis rätt, att jämföra med 39% för 2010.