Oförändrad följsamhet för ARN:s beslut

Det har förekommit uppgifter i media om att följsamheten för Allmänna reklamationsnämndens beslut sjunker. Detta stämmer inte. De senaste siffrorna visar att den totala följsamheten är oförändrad: 71%.

Genom åren har den totala följsamheten oftast legat mellan 70 och 75%. Siffrorna för 2011 följer alltså samma mönster som tidigare.

- Att nästan tre av fyra beslut följs trots att de är rekommendationer visar att det svenska systemet fungerar bra, säger Britta Ahnmé Kågerman, chef för ARN. Många branschorganisationer ser till att deras medlemsföretag följer besluten, vilket visar att näringslivet tror på denna modell med enkel och kostnadsfri tvistlösning. De som inte följer våra beslut är oftast enskilda småföretag eller utlandsbaserade företag.

På vissa områden, som bank och försäkring, är följsamheten nästan 100%. På andra områden där det finns fler småföretag, till exempel bland hantverkare, är följsamheten lägre.