Rätt att ångra köp på nätauktion utan att ange något skäl 2015-03-02

En konsument som handlar varor och tjänster på distans har en lagstadgad ångerrätt. Nämnden konstaterar att samma sak gäller när konsumenten handlar på en nätauktion.

2015-03-02

Traditionella slagauktioner och nätauktioner skiljer sig åt på följande sätt:

Vid en traditionell slagauktion i en auktionssal ropas auktionsnumren ut inför en publik. De som deltar i en sådan auktion har och har aldrig haft någon ångerrätt. Den som inte vill delta i budgivningen i auktionssalen kan numera delta via internet eller telefon, men har i sådant fall ingen ångerrätt; samma regler måste gälla för alla som deltar i en och samma auktion.

En nätauktion pågår dygnet runt och auktionen av varje föremål pågår under flera dagar. Någon auktionssal existerar inte. Att det görs möjligt för budgivare att anmäla bud i auktionshusets lokaler förändrar inte saken. För alla som deltar i en nätauktion gäller samma regler, nämligen att alla har ångerrätt.

I beslutet resonerar nämnden också kring innebörden av att föremålen säljs i ”befintligt skick”.

Beslutet är fattat av nämnden i utökad sammansättning. Läs beslutet i dess helhet:

Beslut 2014-02631

Presskontakt:

Helen Eriksson (kommunikatör) Telefon: 08 508 860 30