Tvist om undermåligt ljud vid konsert prövas inte

ARN prövar inte frågan om ljudet vid Iron Maidens konsert på Friends Arena i juli 2013 var så dåligt att åskådarna har rätt till ekonomisk kompensation. Arrangören av konserten motsätter sig att ljudet var dåligt. Därför kan det finnas behov av att höra vittnen och sakkunniga. Någon sådan möjlighet finns inte hos ARN. Presskontakt: Helen Eriksson, 08 508 860 30