Vissa anmälningar mot flygbolag ska handläggas i annat EU-land

Vissa anmälningar till ARN från resenärer mot flygbolag kommer att skickas vidare till ett annat EU-land.

Vissa anmälningar till ARN från resenärer mot flygbolag kommer att skickas vidare till ett annat EU-land. Anmälningarna kommer i fortsättningen att handläggas av en myndighet i det EU-land där problemen uppstod, det vill säga där resenären drabbades av inställt flyg, försening eller nekad ombordstigning.

Exempel: En resenär ska flyga från Frankrike till Sverige och drabbas i Frankrike av inställt flyg eller liknande. Vill resenären sedan kräva kompensation enligt de fastställda beloppen (250, 400 eller 600 euro beroende på resans längd) så är det Frankrike som ska handlägga ärendet. Ärendet kommer att vidarebefordras av ARN till rätt instans i Frankrike.

Dessa nya rutiner gäller anmälningar fr o m 26 september 2011 i de fall där resenären enbart yrkar kompensation med de fastställda beloppen i artikel 7 i EU:s förordning 261/2004. Nämnden kan dock även i andra fall skicka ärenden till annan myndighet om de inte lämpar sig för nämndens prövning.