Andra alternativa tvistlösningsorgan

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den bygger på ett EU-direktiv, enligt vilket det ska finnas godkända alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet tillgängliga i hela EU.

ARN är ett godkänt alternativt tvistlösningsorgan.

Från och med den 1 januari 2016 kan andra tvistlösningsorgan ansöka hos Kammarkollegiet om att bli ett godkänt alternativt tvistlösningsorgan. Här hittar du information om vilka organ som är godkända och vad som krävs för att bli godkänd.

Information på Kammarkollegiets webbplats om godkända alternativ tvistlösningsorgan (öppnas i nytt fönster)

Kammarkollegiets information om vad som krävs för att en organisation ska kunna bli godkänt som alternativt tvistlösningsorgan (öppnas i nytt fönster)

Länk till Direktiv 2013/11/EU (öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad: