Andra inom konsumentområdet

Det finns myndigheter, vägledare och rådgivningsbyråer som arbetar med frågor som ligger nära vår verksamhet. Här listas de.

Konsumentverket

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Konsumentverket prövar inte den enskilda tvisten med företaget. Däremot kan en anmälan till KOV innebära att ett företag tvingas ändra sin marknadsföring eller sina avtalsvillkor. 

konsumentverket.se

Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. KO kan företräda enskilda konsumenter i domstol. KO kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter.

Länk till Konsumentsombudsmannen (KO) (öppnas i nytt fönster) 

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter bland annat vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal och reklamationer.

Länk till Hallå konsument (öppnas i nytt fönster)

Kommunala konsumentvägledningen

Kommunala konsumentvägledningen finns bland annat till för konsumenter som behöver råd i sitt enskilda ärende.

Länk till sökfunktion över konsumentvägledare (öppnas i nytt fönster)

Konsument Europa

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket. De ger konsumenter information och råd vid handel av varor och tjänster utanför Sverige inom EU. 

Länk till Konsument Europa (öppnas i nytt fönster)

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ger råd i tvister som gäller bank, finans och försäkring. 

Länk till konsumenternas vägledning om bank och försäkring (öppnas i nytt fönster)

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger råd i tvister som gäller problem på energiområdet.

Länk till Konsumenternas energimarknadsbyrå (öppnas i nytt fönster)

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger råd i tvister som gäller tele-, TV- och Internetabonnemang. 

Länk till Telekområdgivarna (öppnas i nytt fönster)

ERB, Etiska Rådet för Betalteletjänster

ERB, Etiska Rådet för Betalteletjänster kan man vända sig till vid problem med betalteletjänster.  Där kan man få information om vilka regler som gäller för betalteletjänsters innehåll och marknadsföring. Rådet hjälper också konsumenter att utreda klagomål på betalteletjänster. 

Länk till ERB, Etiska Rådet för Betalteletjänster (öppnas i nytt fönster)

Reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

Länk till Reklamombudsmannen (öppnas i nytt fönster) 

Uppdaterad: