Kontakta oss

Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag. Vi är helt opartiska och kan därför inte ge råd i enskilda ärenden. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss.

Allmänna reklamationsnämnden  

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Mån-fre kl 9-12, 13-15 
Tel: 08-508 860 00 Mån-ons 9-12, 13-15 tors-fre 9-12
Fax: 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se

ARN är en myndighet. Handlingar som skickas in till oss blir offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att få läsa eller titta på handlingarna.

 

Karta som visar Kungsholmstorg 5   

Registratur: Vi tar emot och registrerar ärenden och anmälningar som kommer in till ARN. Vill du begära ut handlingar har du möjlighet att mejla oss på arn@arn.se eller ringa vår växel på telefon 08 508 860 00 och fråga efter registraturen. Öppettider Mån-ons 9-12, 13-15 tors-fre 9-12

Söka i vårt diarium: På vår webbplats publiceras endast vanliga fall och vägledande beslut. Vårt diarium är inte sökbart på vår webbplats. Däremot går det att söka i vårt diarium via en publik dator i våra lokaler. Vi finns på Kungsholmstorg 5 i Stockholm och har öppet 9:00-12:00 och 13:00-15:00.

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl