Kontakta oss

Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag. Vi är helt opartiska och kan därför inte ge råd i enskilda ärenden. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss.

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 

Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Våra öppettider är måndag - fredag 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00.

Tel: 08-508 860 00. Våra telefontider är måndag - onsdag 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 och torsdag - fredag 09:00 - 12:00.

Fax: 08-508 860 01

E-post: arn@arn.se

ARN är en myndighet. Handlingar som skickas in till oss blir offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att få läsa eller titta på handlingarna.

Karta som visar Kungsholmstorg 5   

Registratur: Vi tar emot och registrerar ärenden och anmälningar som kommer in till ARN. Vill du begära ut handlingar har du möjlighet att mejla oss på arn@arn.se eller ringa vår växel på telefon 08 508 860 00 och fråga efter registraturen.

Söka i vårt diarium: På vår webbplats publiceras endast vanliga fall och vägledande beslut. Vårt diarium är inte sökbart på vår webbplats. Däremot går det att söka i vårt diarium via en publik dator i våra lokaler. Vi finns på Kungsholmstorg 5 i Stockholm.

Uppdaterad: