Offentlighetsprincipen

Alla anmälningar lagras i vårt ärendehanteringssystem. Där finns också kontaktuppgifter till konsumenten och företaget. Det går inte att göra en anonym anmälan. Handlingarna som kommer in är i de allra flesta fall offentliga vilket innebär att den som vill har rätt att läsa handlingarna.

Vill du läsa handlingar som finns hos oss?

Vill du läsa handlingar har du möjlighet att mejla oss på arn@arn.se eller ringa vår växel på telefon 08 508 860 00. Öppettider: 9-12 och 13-15.

Vårt diarium är inte sökbart på vår webbplats. Däremot går det att söka i diariet via en publik dator i våra lokaler. Vi finns på Kungsholmstorg 5 i Stockholm och har öppet 9-12 och 13-15.

Varför publiceras inte alla beslut på ARN:s webbplats?

Det finns regler om hänsyn till den personliga integriteten (PUL) som gör att vi inte kan göra det möjligt att söka fram och läsa beslut direkt från vår webbplats. Vi publicerar istället referat av intressanta avgöranden. I besluten har vi tagit bort parternas namn.

Svarta listan är en sammanställning över företag som inte följer ARN:s beslut. Den publiceras två gånger årligen av Sveriges Konsumenters tidning Råd och Rön och baserar sig på offentliga uppgifter som finns hos ARN. ARN publicerar ingen Svart lista eftersom det inte är förenligt med vårt uppdrag.