Aktuellt

2017-09-06 Webbplatsen "konsumentenheten.se"

ARN vill göra konsumenter och företag uppmärksamma på att vi inte har något samarbete med webbplatsen ”www.konsumentenheten.se”. Företaget uppger på sin webbplats att det, i likhet med Allmänna reklamationsnämnden, tar emot anmälningar från konsumenter mot företag som konsumenten inte anser lever upp till gällande lagstiftning. Tjänsten kostar pengar. ARN vill därför förtydliga att en prövning hos oss är kostnadsfri och inte kräver något juridiskt ombud.  Läs mer om hur en anmälan går till på sidan Konsument


2017-07-05 ARN prövar inte längre tvister mot fastighetsmäklare

Den 5 maj 2017 godkändes Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) av Kammarkollegiet för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. ARN får därför inte längre pröva fastighetsmäklartvister.

Anmälningar mot fastighetsmäklare ska istället göras till Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, Box 67, 125 22 Älvsjö, frn@frn.se, tel 08-12018930. 

frn.se

Alla pågående fastighetsmäklarärenden hos ARN flyttades över till FRN för fortsatt handläggning där. Någon ny anmälan i redan pågående ärenden behöver därför inte göras till FRN.


2017-06-15 Nytt vägledande beslut på motorområdet

Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade
köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och
köparens rätt till ränta. Beslut 2017-06-14; 2017-00552

Se hela vägledande beslutet


2017-06-02 78 % av företagen följer ARN:s rekommendationer

Andelen företag som valde att följa ARN:s rekommendationer ökade med en (1) procent under andra halvåret 2016. Andelen företag som följer nämndens rekommendationer för helåret 2016 var 78 %.


2017-05-19 Nya webbanmälningsformulär

ARN har tagit fram nya webbanmälningsformulär. De nya formulären är tillgänglighetsanpassade och responsiva, vilket gör att de går att använda på olika skärmar och enheter.


2017-05-11 Nytt vägledande beslut på reseområdet

En resenär som för att reklamera under vistelsen på destinationen flera gånger försökt
nå researrangören per telefon utan att få svar och som reklamerat felen så snart hon
kommit hem från resan anses ha reklamerat inom skälig tid enligt 19 § paketreselagen.

Se hela vägledande beslutet


Uppdaterad: