Vem fattar besluten?

Majoriteten av besluten hos oss fattas vid ett nämndsammanträde. Varje år genomför vi cirka 250 sammanträden. Här beskriver vi vilka som sitter med vid sammanträdet och vilken uppgift de har.

Ordförande och föredragande

Sammanträdena leds av vår ordförande, vår vice ordförande eller av någon av de externa ordförande med domarerfarenhet som regeringen utsett. 

Vid sammanträdena presenteras ärendena av en beredningsjurist på ARN eller av en särskilt utsedd föredragande. 

Ledamöter från konsumentsidan och branschsidan

Vid våra sammanträden ska två ledamöter från konsumentsidan och två från branschsidan vara med. I undantagsfall kan vi fatta beslut med endast en ledamot från respektive sida. Ledamöterna som sitter i nämnden har branschkunskap, allmän kännedom om näringslivet i stort eller om förhållandena inom konsumentområdet. De kommer från myndigheter och organisationer som regeringen utsett. Ledamöterna företräder inte den enskilde konsumenten eller företaget utan ska vara opartiska. Hos oss finns runt 300 ledamöter förordnade.

Uppdaterad: