Vem leder sammanträdet?

Regeringen utser ett antal ordförande som leder nämndsammanträdena. Ordförandena måste ha domarerfarenhet. Här kan du se vilka ordförande som är förordnade av regeringen.

 • Britta Ahnmé Kågerman (ARN:s chef)
 • Monica Björnfot Spaak (hovrättsråd)
 • Anders Dereborg (chefsrådman)
 • Anders Eriksson (f.d. generaldirektör)
 • Maria Hallqvist (rådman)
 • Jenny Hjukström (ARN:s vice ordförande)
 • Torgny Håstad (f.d. justitieråd)
 • Sven Jönson (hovrättsråd)
 • Thomas Kaevergaard (hovrättsråd)
 • Bertil Kallner (f.d. chefsjurist)
 • Cecilia Klerbro (lagman)
 • Anne Kuttenkeuler (hovrättsråd)
 • Marcus Isgren (rådman)
 • Gunnar Lavett (f.d. chefsrådman)
 • Karin Lindell (f.d. riksrevisor)
 • Petra Lundh (lagman)
 • Dag Mattsson (justitieråd)
 • Anne Mellqvist (hovrättsråd)
 • Anders Norin (f.d. rådman)
 • Stefan Strömberg (f.d. lagman)
 • Per Sundberg (hovrättsråd)
 • Barbro Thorblad (f.d. generaldiektör)
 • Anna Täcklind (rådman)
 • Birgitta Widebäck (f.d. hovrättslagman)

 

Uppdaterad: