Vi kan ta emot de här filformaten

Via webbanmälningsformulären eller via Följ ärendet. Du kan ladda upp högst 10 MB per handling och totalt högst 50 MB.

  • Text: doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp
  • Bild: jpg,png, tif, odg
  • Ljud/Video: Tas endast emot via mejl. Se nedan.

Via mejl till arn@arn.se Total storlek för alla uppladdade filer: 30 MB

  • Text: doc, xls, pptx, pdf, docx, docm, xlsx, txt, rtf, msg, htm, html, odt, ods, odp, txt
  • Bild: gif, png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, odg
  • Ljud/Video: mp3, wav, mp4, m4a, mov, avi

Vi kan inte ta emot bevisning via länkar

Vi tar inte del av bevisning via länkar, bland annat eftersom informationen på internet kan ändras. Du ska skicka in din bevisning i skriftlig form, till exempel genom en skärmdump, utskrift eller i annan form.

Uppdaterad: