Att länka till vår webbplats

Du får gärna länka till ARN:s webbplats. Här berättar vi vad du ska tänka på innan du gör det:

  • Ange länken till www.arn.se på ett neutralt sätt.
  • ARN:s logotyp får inte utan tillstånd användas för att länka till www.arn.se
  • Använd endast hypertextlänk, det vill säga när användaren klickar på länktexten kommer han eller hon till ARN:s webbplats.
  • Länka inte så att ARN:s webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.