Prenumerera på våra nämndbeslut

På vår webbplats publiceras inte alla beslut utan endast referat och vanliga fall. Vi erbjuder istället en möjlighet att prenumerera på nämndbeslut från en eller flera av de områden som de tvister vi prövar delas in i. Besluten skickas då via mejl i samband med att besluten expedieras och blir offentliga. Vi tar ut en avgift för utskicken.

Kostnaden varierar mellan de olika tvisteområdena. Mejla arn@arn.se och ange till vem besluten ska skickas, mottagarens e-postadress och vem som ska faktureras för utskicken. Som prenumerant får du en bekräftelse på din beställning. Vi fakturerar en gång per år. Priset för utskicken motsvarar självkostnaden för vår hantering av besluten.

För att du ska kunna ta emot utskick i från oss bör du kunna ta emot e-postmeddelanden på upp till 10 MB.

Avdelning Pris inklusive moms (SEK)
Allmänna 700
Bank 450
Bostad 700
Båt 150
Elektronik 1 000
Fastighetsmäklare 250
Försäkring 900
Motor 1 100
Möbler 250
Resor 800
Sko 100
Textil 500
Tvätt 400

Det finns regler om hänsyn till den personliga integriteten (PUL) som gör att vi inte kan göra det möjligt att söka fram och läsa beslut direkt från vår webbplats. Vi publicerar istället referat av intressanta avgöranden. I besluten har vi tagit bort parternas namn.