Vägledande beslut

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden. I vår databas kan du läsa alla vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten listade.

Sök i vår databas över vägledande beslut

I vår databas publiceras inte alla beslut från oss utan bara de som är vägledande.  

Sök i vår databas över vägledande beslut från ARN (öppnas i nytt fönster) 

Prenumerera på vägledande beslut från ARN via RSS

Du kan prenumerera på vägledande beslut från ARN via RSS

De tjugo senaste vägledande besluten från ARN

 • Allmänna vägledande beslut 2016-07232

  Fråga om avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (köp av kosttillskott) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen. Beslut 2017-01-25; 2016-07232 Allmänna vägledande beslut 2016-07232
 • Motor vägledande beslut 2016-10780

  Att parterna i samband med avtal om köp av bil har kommit överens om handpenning medför inte att de har kommit överens om en på förhand bestämd ersättning enligt 41 § andra stycket konsumentköplagen. När konsumenten avbeställer köpet kan säljaren ha rätt till ersättning enligt 41 § första stycket; säljaren har då bevisbördan för att hen haft de kostnader och andra förluster som hen begär ersättning för. Beslut 2017-02-02; 2016-10780 Motor vägledande beslut 2016-10780
 • Allmänna vägledande beslut 2016-05573

  Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (nätdejtingtjänst) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen. Beslut 2017-01-25; 2016-05573 Allmänna vägledande beslut 2016-05573
 • Bostad vägledande beslut 2016-06018

  Näringsidkaren har ingen skyldighet att återställa föremålet för tjänsten till ursprungligt skick när konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt distansavtalslagen efter att tjänsten fullgjorts. Beslut 2016-12-12; 2016-06018 Bostad vägledande beslut 2016-06018
 • Motor vägledande beslut 2016-05642

  Avtal om köp har träffats genom parternas e-postkorrespondens; att det skriftliga köpekontraktet inte har undertecknats saknar betydelse. Köparna har därför haft rätt till ersättning för skada på grund av säljarens avtalsbrott. Beslut 2016-11-10; 2016-05642 Motor vägledande beslut 2016-05642
 • Bostad vägledande beslut 2016-00207

  En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under så lång tid har använt badrummet utan att märka felet. Beslut 2016-10-26; 2016-00207 Bostad vägledande beslut 2016-00207
 • Allmänna vägledande beslut 2016-05241

  Nämnden är behörig att pröva ärende om skönhetskirurgi. Eftersom en skönhetskirurgisk verksamhet inte utgör hälso- och sjukvård gäller inte patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Beslut 2016-11-10; 2016-05241 Allmänna vägledande beslut 2016-05241
 • Skor vägledande beslut 2016-04537

  Eftersom säljaren inte hade lämnat någon information om ett par fotbollsskors användningsområde, vilket är något som konsumenten ska kunnat räkna med att bli upplyst om, har köparen rätt att häva köpet efter att skorna skadats. Beslut 2016-11-03; 2016-04537 Skor vägledande beslut 2016-04537
 • Elektronik vägledande beslut 2015-11743

  Ett avtal om finansiering av ett utvecklingsprojekt genom s.k. crowdfunding, varigenom en privatperson har betalat för utvecklingen av hörlurar med löfte om att få ett par hörlurar när de hade färdigställts, har ansetts utgöra ett konsumentköp. Hörlurarna har inte avvikit från parternas avtal. Konsumenten har dock haft rätt att ångra köpet med stöd av distansavtalslagen. Beslut 2016-11-15; 2015-11743 Elektronik vägledande beslut 2015-11743
 • Allmänna vägledande beslut 2016-07141

  Ärende om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns inte något avtalsförhållande mellan en konsument och ett företag som uppträder som ombud för ett parkeringsbolag genom att utfärda krav, behandla invändningar och ta emot kontrollavgifter. Nämnden är därför inte behörig att pröva ärendet. Beslut 2016-11-10; 2016-07141 Allmänna vägledande beslut 2016-07141
 • Möbler vägledande beslut 2016-04453

  Köparen begärde omleverans av en soffa, när fel förelåg i ett sofföverdrag. Eftersom omleverans som påföljd skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren, var denne istället berättigad och skyldig att avhjälpa felet. Beslut 2016-09-23; 2016-04453 Möbler vägledande beslut 2016-04453
 • Onlinespel vägledande beslut 2016-00165

  Enligt villkor i avtal om onlinespel förlorar kunden spelet om den deltagare som kunden har spelat på av någon anledning inte startar i ett sportevent. Detta villkor har inte ansetts tillämpligt då en idrottsutövare över huvud taget inte var anmäld till aktuellt lopp och därför inte kunde betraktas som deltagare. Beslut 2016-06-17; 2016-00165 Onlinespel vägledande beslut 2016-00165
 • Båt vägledande beslut 2015-07941

  Ett villkor om att båtar som är 15 år eller äldre får betraktas vara ”renoveringsobjekt” har inte ansetts befria säljaren från ansvar för ursprungliga fel. Beslut 2016-04-12; 2015-07941 Båt vägledande beslut 2015-07941
 • Motor vägledande beslut 2015-05586, 2016-01490

  Nämnden har fattat beslut i två nya vägledande fall på motorområdet. Beslut 2015-12-28; 2015-05586, 2016-05-17; 2016-01490 Motor vägledande beslut 2015-05586, 2016-01490
 • Resor vägledande beslut

  Nämnden har vid två sammanträden i utökad sammansättning fattat beslut i fem nya vägledande fall angående EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter. Resor vägledande beslut
 • Bank vägledande beslut

  Det är banken som ska bevisa att kontohavaren handlat grovt oaktsamt och i strid mot de allmänna villkoren när det gäller obehöriga transaktioner där lösenordet till Verified by Visa har använts. Det är rimligt att banken får bära konsekvensen av det svåra bevisläget i de fall där det inte finns någon anledning att ifrågasätta kontohavarens uppgifter. Beslut 2016-05-12; 2015-07403 Bank vägledande beslut
 • Distansavtalslagen, vägledande beslut 2014-11165

  Fråga om företags informationsskyldighet rörande ångerrätt vid köp av tjänst. Beslut 2015-10-16. Distansavtalslagen, vägledande beslut 2014-11165
 • Distansavtalslagen, vägledande beslut 2014-11033

  Fråga om ett företags informationsskyldighet rörande ångerrätt. Beslut 2015-10-16. Distansavtalslagen, vägledande beslut 2014-11033
 • Bank vägledande beslut 2014-10437

  Fråga om när en transaktion genomförts och om kontohavare agerat grovt oaktsamt vid obehöriga transaktioner med användande av lösenord till Verified by Visa. Beslut 2015-09-21. Bank vägledande beslut 2014-10437
 • Sko vägledande beslut 2014-10690

  Fråga om köpare av skor har rätt till skadestånd för prisskillnaden mellan ordinarie pris och det rea-pris skorna såldes för. Beslut 2015-04-15; 2014-10690. Sko vägledande beslut 2014-10690

Prenumerera på våra nämndbeslut

På vår webbplats publiceras inte alla beslut utan endast referat och vanliga fall. Vi erbjuder istället en möjlighet att prenumera på nämndbeslut från en eller flera av våra tvisteområden. Besluten skickas då via mejl när de blir offentliga. Vi tar ut en avgift för utskicken.

Läs mer om att prenumerera på våra nämndbeslut

Vanliga fall

Syftet med de vanliga fallen är att de ska visa hur vi anser att en viss typ av tvist bör lösas. Tanken är att man genom att läsa fallen ska kunna komma överens och undvika att ärendet behöver skickas in till oss.

Gå till sidan med vanliga fall