Allmänna vägledande beslut 2016-05241

Nämnden är behörig att pröva ärende om skönhetskirurgi. Eftersom en skönhetskirurgisk verksamhet inte utgör hälso- och sjukvård gäller inte patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Beslut 2016-11-10; 2016-05241

Beslut 2016-05241