Bostad vägledande beslut 2016-00207

En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under så lång tid har använt badrummet utan att märka felet. Beslut 2016-10-26; 2016-00207

Beslut 2016-00207