Motor vägledande beslut 2016-05642

Avtal om köp har träffats genom parternas e-postkorrespondens; att det skriftliga köpekontraktet inte har undertecknats saknar betydelse. Köparna har därför haft rätt till ersättning för skada på grund av säljarens avtalsbrott. Beslut 2016-11-10; 2016-05642

Beslut 2016-05642