Allmänna vägledande beslut 2016-07232

Fråga om avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (köp av kosttillskott) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen. Beslut 2017-01-25; 2016-07232

Beslut 2016-07232