Resor vägledande beslut 2016-07308

Flygpassagerare har rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av att flygbolagets personal inte infinner sig i tid (ej extraordinär omständighet) och avgången därför flyttas fram till en tidpunkt som infaller efter att en pilotstrejk har inletts (extraordinär omständighet). Beslut 2016-11-01; 2016-07308

Beslut 2016-07308