Resor vägledande beslut 2016-07656

Flygpassagerare har inte rätt till kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter när flygningen ställs in till följd av en pilotstrejk som legat utanför flygbolagets kontroll (extraordinär omständighet enligt artikel 5.3). Beslut 2016-11-01; 2016-07656

Beslut 2016-07656