Vanliga fall hos ARN

Syftet med de vanliga fallen är att de ska visa hur vi tycker att en viss typ av tvist bör lösas.

De vanliga fallen är inspirerade av beslut som tagits hos oss. Fallen kan till exempel handla om öppet köp, bevisning, barns avtal, fel inom sex månader. De kan också visa vanliga fall på ett specifikt tvisteområde, till exempel bostadsområdet, elektronikområdet eller reseområdet.

Vanliga fall per tvisteområde

Här hittar du fall som är vanliga inom ett visst tvisteområde. På allmänna tvisteområdet hittar du fall som inte passar in under någon av de övriga tolv områdena.

Vanliga fall per tvisteområde

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Det finns regler om hänsyn till den personliga integriteten (PUL) som gör att vi inte kan göra det möjligt att söka fram och läsa beslut direkt från vår webbplats. Vi publicerar istället referat av intressanta avgöranden. I besluten har vi tagit bort parternas namn.