Vanliga fall Bank

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på bankområdet.

 • Ett kort ska spärras snarast efter att man upptäckt att kortet försvunnit

  Mia var på arbetet när hon upptäckte att hennes plånbok var borta. Hon spärrade sitt kort först två och en halv timme senare när hon kommit hem ifrån arbetet. Under tiden hade det gjorts totalt sex obehöriga uttag. Mia menade att hon inte spärrat sitt kort tidigare eftersom hon först var tvungen att slutföra sina arbetsuppgifter. ARN konstaterade att en spärranmälan enligt kontovillkoren måste göras snarast efter det att ett kort förlorats och att omständigheterna inte var sådana att Mia kunde ursäktas för att hon inte spärrat kortet snabbare. Mias krav på att bli befriad från att betala för uttagen avslogs. (Änr 2011-6641)
 • Villkorsändring lån - konsumenten ska bevisa att krediten sagts upp i tid

  Börjes lån, med fem års bindningstid, skulle få nya villkor och han ville lägga om lånet till rörlig ränta med tre månaders bindningstid. Börjes brev nådde inte banken i tid och banken la om lånet med samma villkor som tidigare. ARN konstaterade att Börje hade bevisbördan för att han sagt upp krediten i tid och för att uppsägningen nått banken innan villkorsändringsdagen. ARN avslog Börjes yrkande. (Änr 2009-1519)
 • Grov oaktsamhet att ha bristande uppsyn av sin väska under en timme

  Stina åt lunch på en galleria och hängde sin väska på stolsryggen. När hon en timme senare skulle gå därifrån upptäckte hon att väskan stulits och att obehöriga uttag gjorts. Läs mer Grov oaktsamhet att ha bristande uppsyn av sin väska under en timme
 • Obehöriga uttag med användning av PIN-kod

  Ina besökte en restaurang med vänner. Först morgonen därpå upptäckte hon att plånboken med hennes kreditkort blivit stulen och att någon gjort uttag på 10 000 kr. Läs mer Obehöriga uttag med användning av PIN-kod
 • Bundna lån- skyldighet att säga upp avtal i tid

  Pirko tog ett bostadslån med en 2-årig bindningstid som banken efter två år förnyade med samma villkor. Pirko menade att hon inte fått information om att det var dags att lägga om lånet men banken höll inte med. Pirko vände sig till ARN och krävde att banken skulle ersätta henne för ränteskillnadsersättningen på 30 000 kronor som hon betalat då hon tvingats lösa lånet. ARN konstaterade att även om banken inte skickat ut information om omläggningen av lånen eller om informationen inte nått Pirko, var det ändå hennes skyldighet att säga upp avtalet i tid eller lägga om lånet med andra villkor. ARN avslog Pirkos yrkande. (Änr 2011-6613)
 • Grov oaktsamhet - uttag med PIN-kod

  Annas plånbok stals och innan hon spärrade sitt kort hade någon hunnit gör uttag på 20 000 kr. Banken ansåg att Anna varit grovt oaktsam och krävde henne på en självrisk på 1200 kr eftersom de obehöriga uttagen gjorts med hennes PIN-kod. ARN konstaterade att Annas personliga kod använts vid de obehöriga uttagen och att kontohavaren i normalfallet ska stå för en självrisk utan att det krävs någon särskild bevisning från bankens sida. ARN avslog Annas krav på betalningsbefrielse. (Änr 2011-0486)
 • Uttag ur bankomat

  Kerstin skulle göra ett uttag i en bankomat. Hon knappade in beloppet 2 000 kr. Hon fick tillbaka bankomatkortet, men några pengar betalades inte ut. Hon väntade minst fyra minuter efter uttaget för att se om något skulle hända. Uttaget har emellertid debiterats på hennes konto. Hon klagade hos banken, som förnekade att det blivit något fel. Kerstin krävde att beloppet skulle sättas tillbaka på hennes konto. ARN gav banken rätt. Läs mer Uttag ur bankomat

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledning på bankområdet

Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkorbeskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter och beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Läs mer om Konsumenternas bank- och finansbyrå på deras webbplats