Obehöriga uttag med användning av PIN-kod

Ina besökte en restaurang med vänner. Först morgonen därpå upptäckte hon att plånboken med hennes kreditkort blivit stulen och att någon gjort uttag på 10 000 kr.

Ina besökte en restaurang med vänner. Först morgonen därpå upptäckte hon att plånboken med hennes kreditkort blivit stulen och att någon gjort uttag på 10 000 kr. Banken menade att Ina inte kunnat redogöra för var hon förvarat sitt kort eller hur hon hade förlorat det. Banken konstaterade också att Inas PIN-kod använts vid varje uttag och menade att Ina med stor sannolikhet förvarat koden tillsammans med kortet. ARN konstaterade att Ina lämnat olika uppgifter om var kortet förvarats och att det var osäkert hur det förlorats. ARN ansåg därför att Ina hade varit grovt oaktsam och avslog hennes krav på betalningsbefrielse.

(Änr 2011-5700)

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)