Täckning i mobilnät

Johanna köpte en ny mobiltelefon med abonnemang hos en teleoperatör. När hon skulle börja ringa med telefonen märkte hon att abonnemanget saknade täckning i hennes bostad. Telefonen kunde dock användas på andra platser. Hon fick ingen information om den dåliga täckningen vid köpet. Hon fick inte se någon täckningskarta.

Johanna yrkade att köpet av telefonen skulle hävas och att abonnemangsavtalet skulle sägas upp.

Säljaren bestred kravet. Vid köpet informerades Johanna om att täckningen för det aktuella abonnemanget var bra i huvudorten men i övrigt kunde man inte lova något. Lokala avvikelser kan förekomma på grund av växlingar i naturen.

Nämndens bedömning

En mobiltelefon är en radiosändare/mottagare. Beroende på den geografiska situationen kan radioskugga förekomma på vissa platser vilket försvårar eller omöjliggör kontakt via mobiltelefon.

Av utredningen i ärendet framgår inte annat än att operatören har lämnat nödvändig information om täckningen till Johanna. Det är inte heller visat att operatören har lämnat någon utfästelse om att telefonen skulle fungera i hennes hem. Hennes yrkande kan därför inte bifallas.

(Änr 2001-7239 och 2002-3254)