Vanliga fall Fastighetsmäklaravdelningen

 • Mäklaransvar – bostadsrätts storlek

  Joakim var intresserad av att köpa en bostadsrätt, enligt annons var den 103 kvm. Innan budgivning uppstod oklarhet om storleken på bostadsrätten. I köpekontraktet skrev man därför in en hävningsklausul så att köparen i visst fall skulle kunna häva köpet. Efter köpet visade det sig att bostadens yta bara var 99 kvm. När Joakim inte fick ersättning från mäklaren vände han sig till ARN. Mäklaransvar – bostadsrätts storlek
 • Mäklaransvar - felaktig uppgift om stambyte m.m.

  Mäklare var inte ansvarig för felaktig uppgift i en objektsbeskrivning om att en fastighet var stambytt när han förlitat sig på tillgängliga uppgifter. Mäklaren ansågs däremot ansvarig för en annan felaktig uppgift om att bostadsrättsföreningen skulle ha beslutat att sälja vindsutrymmen till medlemmarna. Trots det ansåg ARN att köparna inte ha drabbats av skada för den felaktiga uppgiften eftersom ett beslut om att sälja vindsutrymmen fattades av stämman vid ett senare tillfälle. Mäklaransvar - felaktig uppgift om stambyte m.m.
 • Mäklaransvar - felaktig uppgift om månadsavgift m.m.

  Mäklare var ansvarig för felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningen om månadsavgiftens storlek och om vad som ingick i avgiften. Mäklaransvar - felaktig uppgift om månadsavgift m.m.
 • Mäklaransvar – felaktig uppgift om värme ingick i månadsavgift

  ARN ansåg att mäklaren varit oaktsam genom det fel som fanns i objektsbeskrivningen och att det var utrett att Robert hade sett den felaktiga uppgiften i annons och objektsbeskrivning och att mäklaren därför var ansvarig för skadan. Mäklaransvar – felaktig uppgift om värme ingick i månadsavgift
 • Mäklaransvar - felaktig uppgift om parkett

  Mäklare var ansvarig för en felaktig uppgift i en objektsbeskrivning om ett golv var av parkett. Mäklaren var även ansvarig för uppgifter lämnade av mäklarassistenter. Mäklaransvar - felaktig uppgift om parkett