Mäklaransvar - felaktig uppgift om parkett

Mäklare var ansvarig för en felaktig uppgift i en objektsbeskrivning om ett golv var av parkett. Mäklaren var även ansvarig för uppgifter lämnade av mäklarassistenter.

Annika köpte en bostadsrätt. Av objektsbeskrivningen framgick det att golvet i köket skulle vara parkett. På visningen frågade Annika två assistenter till mäklaren om golvet var av parkett. Assistenterna svarade ja och hänvisade till objektsbeskrivningen.

Efteråt visade det sig att golvet inte var parkett och hon vände sig till ARN när mäklaren avvisat hennes krav på ersättning för kostnad för nytt parkettgolv, 7 000 kr. Mäklaren motsatte sig kravet. Mäklaren hänvisade till att uppgiften hade lämnats av säljaren och att det framgick av objektbeskrivningen att sådana uppgifter endast kontrolleras om det finns anledning till det.

ARN uttalade att en mäklare har ett ansvar även för uppgifter som lämnas från mäklarassistenter och att mäklaren i detta fall varit oaktsam genom att inte ha kontrollerat uppgiften bättre. ARN rekommenderade därför mäklaren att ersätta Annika hennes kostnad för nytt golv.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)