Mäklaransvar – felaktig uppgift om värme ingick i månadsavgift

ARN ansåg att mäklaren varit oaktsam genom det fel som fanns i objektsbeskrivningen och att det var utrett att Robert hade sett den felaktiga uppgiften i annons och objektsbeskrivning och att mäklaren därför var ansvarig för skadan.

Robert köpte en bostadsrätt. Enligt objektsbeskrivningen skulle värme och vatten ingå i månadsavgiften. Uppgiften om att värme ingick visade sig vara felaktig. Robert begärde därför skadestånd med 439 000 kr. Mäklaren motsatte sig kravet och Robert gjorde då en anmälan till ARN. Mäklaren bekräftade att det var en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen och att uppgiften inte kommit från säljaren. Mäklaren ansåg att den felaktiga uppgiften saknade betydelse för felaktigheten eftersom köparen lämnade sitt slutbud utan att ha sett någon objektsbeskrivning och avstod från boendekostnadskalkyl, av vilken det hade framgått att värme inte ingått.

ARN ansåg att mäklaren varit oaktsam genom det fel som fanns i objektsbeskrivningen och att det var utrett att Robert hade sett den felaktiga uppgiften i annons och objektsbeskrivning och att mäklaren därför var ansvarig för skadan. Nämnden accepterade inte Roberts beräkning av skadan men ansåg att en skälig ersättning var 25 000 kr. Nämnden rekommenderade mäklaren att betala beloppet till Robert.