Mäklaransvar - felaktig uppgift om månadsavgift m.m.

Mäklare var ansvarig för felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningen om månadsavgiftens storlek och om vad som ingick i avgiften.

Ebba köpte en bostadsrätt. Efter att hon flyttat in upptäckte hon att mäklaren lämnat felaktiga uppgifter om månadsavgiftens storlek om att hushållselen ingick i månadsavgiften. Hon begärde därför ersättning för den högre månadskostnaden och högre räntekostnad på grund av att hon inte hade betalat lika mycket om hon känt till den korrekta månadsavgiften.

Mäklaren motsatte sig kravet. Det var riktigt att två fel fanns i objektsbeskrivningen och att månadsavgiften var 223 kr högre per månad. Felen kan inte ha ansetts påverka marknadsvärdet.

ARN ansåg att mäklaren varit oaktsam genom de fel som fanns i objektsbeskrivningen men att felen inte var sådana att de påverkat värdet och priset på lägenheten. Ebba kunde därför inte få ersättning för sina högre räntekostnader. Däremot ansåg nämnden att Ebba hade lidit ekonomisk skada pga den högre månadskostnaden. Nämnden rekommenderade därför mäklaren att betala ersättning motsvarande mellanskillnaden av avgifterna under två års tid, 5 352 kr.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)