Mäklaransvar - felaktig uppgift om stambyte m.m.

Mäklare var inte ansvarig för felaktig uppgift i en objektsbeskrivning om att en fastighet var stambytt när han förlitat sig på tillgängliga uppgifter. Mäklaren ansågs däremot ansvarig för en annan felaktig uppgift om att bostadsrättsföreningen skulle ha beslutat att sälja vindsutrymmen till medlemmarna. Trots det ansåg ARN att köparna inte ha drabbats av skada för den felaktiga uppgiften eftersom ett beslut om att sälja vindsutrymmen fattades av stämman vid ett senare tillfälle.

Lars och Stina köpte en bostadsrätt. I objektsbeskrivningen fanns en uppgift om att det var klart för köparna att bygga en etagelägenhet samt att lägenheten var stambytt. Det visade sig vid en senare renovering att beslutet om etagelägenhet inte ännu var fattat och att lägenheten inte alls var stambytt. Lars och Stina begärde därför skadestånd för bland annat utlägg och för att de betalat ett högre pris en annars. De vände sig till ARN.

Mäklaren motsatte sig kravet. Mäklaren hade fått uppgift från säljaren om att fastigheten var stambytt och att föreningen avsåg att sälja vindsutrymme till föreningens medlemmar för att de eventuellt skulle kunna bygga etagelägenheter. Mäklaren fick också bekräftat av föreningens ordförande att uppgifterna var riktiga och att det framgick av 2009 års årsredovisning att det var stambytt.

ARN konstaterade att det framgick av 2009 års årsredovisning att fastigheten var stambytt. Av senare årsredovisningar framgick att stambytet inte var fullständigt och att ytterligare arbete skulle göras, men eftersom dessa uppgifter inte funnits tillgängliga för mäklaren var han inte oaktsam i den delen. Nämnden konstaterade att även uppgiften om att vindsutrymmena skulle säljas var felaktig, eftersom det då inte fanns något stämmobeslut om försäljning. Det var därför oaktsamt av mäklaren att ta in den uppgiften i beskrivningen. Men eftersom föreningen senare fattade ett beslut om sådan försäljning kunde Lars och Stina inte anses ha drabbats av någon skada. Lars och Stina fick därför inte någon ersättning.

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)