Mäklaransvar – bostadsrätts storlek

Joakim var intresserad av att köpa en bostadsrätt, enligt annons var den 103 kvm. Innan budgivning uppstod oklarhet om storleken på bostadsrätten. I köpekontraktet skrev man därför in en hävningsklausul så att köparen i visst fall skulle kunna häva köpet. Efter köpet visade det sig att bostadens yta bara var 99 kvm. När Joakim inte fick ersättning från mäklaren vände han sig till ARN.

Joakim köpte en bostadsrätt. Av marknadsföringen framgick att bostadsytan var 103 kvm. När han funderade på att ge ett bud berättade mäklaren att ny information kommit fram och att ytan på motsvarande lägenheter i fastigheten var 99 eller 101 kvm, men att mer yta ”renoverats fram” av säljaren. Efter köpet kontrollmättes lägenheten till just 99 kvm. Han ansåg att mäklaren slarvat och begärde ersättning för värdet av två kvm med 100.000 kr. När mäklaren inte gick med på hans krav vände sig Joakim till ARN. Mäklaren menade att han hade upplyst samtliga spekulanter om att ytan var 99 kvm och att köparna borde tagit hänsyn till det när de lade sina bud. I avtalet tog man in en klausul som gav Joakim rätt att häva köpet om ytan var mindre än 99 kvm. ARN konstaterade att mäklaren hade informerat om osäkerheten rörande ytan och också uppdaterat objektsbeskrivningen med den nya uppgiften. Nämnden konstaterade också att den hävningsklausul som togs in i avtalet gav Joakim en reell möjlighet att agera. Nämnden ansåg därför att mäklaren inte kunde klandras för sitt agerande. Joakims begäran om ersättning avslogs.