Är det en skada att tappa bort något?

Under en längre promenad råkade Göran tappa bort sin kamera. Han krävde ersättning motsvarande kamerans värde ur sin trygghetsförsäkring. Försäkringsbolaget nekade Göran ersättning, och ARN gick på bolagets linje.

För att få ersättning krävs att förlusten har skett genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Att man tappar bort något kan inte ses som en sådan händelse. ARN avslog Görans krav. Som Göran själv berättat hade han tappat bort sin kamera. Att tappa bort något kan inte bedömas som en sådan utifrån kommande händelse som försäkringen gällde för.

(Änr 2006-5149)