Vanliga fall Sko

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på skoområdet.

  • Kan man få byta skor som inte passar?

    Petra köpte ett par skor i december och i april upptäckte hon att de tryckte på lilltårna. Hon klagade till butiken i maj och begärde att skorna skulle åtgärdas. När de ändå inte blev bättre krävde hon ett nytt par skor. ARN konstaterade att det egentligen inte var något fel på skorna, utan att dessa skor inte passade Petras fötter. Petras krav avslogs. (Änr 2006-4520)

Vanliga fall per tvisteområde

Här hittar du fall som är vanliga inom ett visst tvisteområde. På allmänna tvisteområdet hittar du fall som inte passar in under någon av de övriga tolv områdena.

Vanliga fall per tvisteområde

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall