Bevis

Här hittar du vanliga fall som handlar om bevisning.

 • Köparen ska bevisa att det finns fel i en vara

  Arne köpte en bil för 104 000 kronor av en bilfirma. Ungefär en och en halv månad efter det att bilen levererats till honom upptäckte han en knackning i motorn. Säljaren undersökte bilen och kom fram till att knackningarna berodde på hydrauliklyftarna. Säljaren bytte motorolja och filter. Knackningarna försvann för en tid, men kom sedan tillbaka. Arne ansåg att hydrauliklyftarna behövde bytas för att knackningarna skulle upphöra. Eftersom han haft bilen bara i tre månader menade han att säljaren borde stå för denna kostnad, 18 000 kr. Läs mer Köparen ska bevisa att det finns fel i en vara
 • Muntligt avtal är också bindande

  Anna blev uppringd av en telefonförsäljare som ville att hon skulle beställa en spärrtjänst. Hon tackade ja och fick handlingar hemskickade som hon skulle fylla i. Hon tyckte att uppgifterna var för personliga. Hon fyllde därför inte i dem och skickade inte tillbaka handlingarna. Hon betalade varken den bifogade fakturan eller kontaktade säljaren. Läs mer Muntligt avtal är också bindande
 • Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst

  Lena fick problem med sin oljebrännare och beställde en reparation. Kostnaden för reparationen blev 7 300 kr, högre än vad brännaren hade kostat i inköp ett par år tidigare. Lena ansåg att priset för reparationen var oskäligt högt och att företaget borde ha avrått henne från att utföra den. Lena yrkade att priset för reparationen skulle sättas ned till hälften. Företaget ansåg att priset för reparationen var skäligt. En reparation av en brännare blir dyrare än en nyinstallation eftersom det krävs en felsökning, vilket kan vara tidskrävande. Läs mer Konsumenten har bevisbördan om felaktigt utförd tjänst
 • Skador av hårbehandling som inte utförts på fackmässigt sätt gav rätt till fullt prisavdrag

  Maja lät göra folieslingor hos en frisör. Hon fick en sårskada i hårbotten och begärde pengarna tillbaka, vilket frisören inte gick med på. Ett läkarintyg gavs in till ARN som konstaterade att salongen inte utfört tjänsten fackmässigt, att felet var allvarligt och att Majas skulle få pengarna tillbaka. (Änr 2010-6687)
 • Ett besiktningsutlåtande får inte vara utfärdat för lång tid efter det att en tjänst utförts

  Sara färgade sitt hår på en salong och blev inte nöjd. Hon klagade hos frisören men de kom inte överens. I sin anmälan till ARN skickade Sara med ett utlåtande som var utfärdat fyra månader efter färgningen. I sitt beslut menade ARN att utlåtandet var utfärdat för lång tid efter det att tjänsten var utförd för att kunna fungera som bevisning. Saras krav avslogs. (Änr 2010-4962)
 • Prenumeration morgontidning - ej avtalat utdelning före viss tid

  Görans tidning delades plötsligt ut så sent att han inte hann läsa den innan han gick till arbetet. Göran och företaget kom inte överens och han vände sig till ARN och krävde ersättning. Göran kunde inte bevisa att han och företaget avtalat om att morgontidningen skulle delas ut före en viss tid. ARN konstaterade att tidningen inte heller distribuerats senare än Göran haft anledning att vänta sig och avslog hans krav. (Änr 2010-9039)