Fel på vara

Här hittar du vanliga fall som handlar om fel på varor.

 • Sex månader efter leveransen är det köparen som ska bevisa att felet funnits ifrån början

  Enar köpte en barnvagn. När han efter fem månader började använda vagnen dök felen upp ett efter ett. Efter att den ett-åriga garantin gått ut ville säljaren inte längre gå med på att avhjälpa felen kostnadsfritt. Enar ville häva köpet men det gick säljaren inte med på. Enar vände sig då till ARN. Läs mer Sex månader efter leveransen är det köparen som ska bevisa att felet funnits ifrån början
 • Bruksanvisning på svenska

  Robert köpte en cd-brännare och fick den också installerad på sin dator av säljaren. Han avsåg att installera program och mjukvara själv. När han kom hem och skulle påbörja installationen upptäckte han att installationsanvisningen bara fanns på engelska, tyska och franska. Eftersom han inte kunde läsa dessa språk och inte fick programmet att fungera klagade han till säljaren. Denne ville dock inte hjälpa honom. Läs mer Bruksanvisning på svenska
 • Bilföretags ansvar vid förmedling av köp

  Janne köpte en bil genom en bilfirma. Efter en tid kom det fram att mätaren i bilen hade manipulerats. Bilen hade gått ca 10 000 mil längre än vad som hade uppgivits. Janne krävde därför att priset skulle sättas ned eller att köpet skulle hävas. Läs mer Bilföretags ansvar vid förmedling av köp
 • Försäljning av bil som inte är trafiksäker

  Den begagnade bil Bengt köpt visade sig kort tid efter köpet ha dåliga bromsar. Bengt tog bilen till Bilprovningen som bekräftade att bromsarna inte var godkända. Han kontaktade säljaren som inte ville stå för reparationen. Bengt yrkade ersättning för reparationen av bromsarna. Läs mer Försäljning av bil som inte är trafiksäker
 • Fel under garantitiden

  Tore köpte i december 1999 en mobiltelefon. Priset var 2 150 kr. Ett års garanti lämnades. I oktober 2000 lämnade han in den till säljaren för reparation. Felet var att telefonen stängde av sig själv ibland. Han fick besked om att telefonen var fuktskadad. Säljaren ville därför inte reparera telefonen på garantin. Läs mer Fel under garantitiden