Allmänna området

Vårt "övrigt område". Här prövas tvister som inte passar in under några av de andra områdena - men som kan prövas av oss. Det kan till exempel vara ärenden som rör foto, smycken, optik, flyttning och bouppteckning. Här kan du läsa om vad som är speciellt för området, till exempel vilken summa ditt yrkande måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 500 kr. Om ditt ärende gäller spel eller lotterier gäller en gräns på 1 000 kr.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till förtaget.

Vi prövar

På allmänna området prövar vi tvister som kan prövas av oss och som inte passar in under något annat område. Det kan t.ex. vara tvister som rör prenumerationer, cyklar, sport, hobby, bouppteckning, flyttning/magasinering, foto, restaurangtjänster, städning, transporter, optik, smycken, ur, barnvagnar och bilbarnstolar.

Vi prövar också tvister som rör hårvård, kroppsvård och djur - så länge det inte behövs en medicinsk- eller veterinärmedicinsk sakkunskap.

Vi prövar inte

Vi prövar inte tvister som rör:

  • utförande av hälso- och sjukvårdstjänster

  •  köp av fast egendom,

  • upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätt respektive tomträtt,

  • arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran, eller

  • advokatverksamhet (vi prövar dock tvister mot andra jurister än advokater).

Anmälningsformulär

Området saknar eget anmälningsformulär. Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Då dödsbon är anmälare

Då dödsbon är anmälare ska följande handlingar bifogas till anmälan: Kopia av bouppteckning eller dödsboanmälan, eller, om varken bouppteckning eller dödsboanmälan finns, dödsfallsintyg och släktutredning (fås av Skatteverket). Fullmakter från samtliga dödsbodelägare ska skickas in av den dödsbodelägare som gör anmälan till oss. Fullmakten ska visa att han eller hon har rätt att företräda dödsboet i ärendet.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Allmänna området

Allmänna avdelningen hanterar ärenden som inte faller under någon av våra övriga tvisteområden t.ex. djurärenden, och evenemangsärenden. Under Vanliga fall på allmänna området hittar du beskrivningar av några vanliga fall som vi hanterar på nämndens allmänna avdelningen.

Läs vanliga fall på område för "övrigt"-allmänna området

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl