Bank

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar inom bank, till exempel vilken dokumentation du bör skicka in, vilket belopp ditt krav måste nå upp till och vad vi inte prövar.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister utförda av:

 • Banker
 • Finansbolag
 • Kapitalrådgivare
 • Fondkommissionärer

 

Tvisterna kan till exempel gälla

 • Rådgivning
 • Borgen
 • Bankkonto
 • Avgift
 • Kontokort
 • Värdepapper
 • Fond
 • Ränta
 • Lån
 • Utlandsbetalning
 • Bouppteckning/arvsskifte
 • Betalningsuppdrag 
 • Leasing

Skicka in dokumentation

Skicka in kopior till oss på sådant som vi behöver se för att kunna pröva tvisten. Några vanliga exempel:

Obehörigt användande av kontokort

 • kontoutdrag med det obehöriga uttaget/köpet
 • redogörelse för hur du förlorade kortet
 • polisanmälan
 • avtalsvillkor

Vårdslös rådgivning

 • rådgivningsdokumentation
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Banklån

 • skuldebrev
 • låneavtal
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Skadestånd

Om du yrkar skadestånd måste du precisera beloppet och visa hur du räknat ut beloppet.

Vägledning på bankområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. 

Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkorbeskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter och beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

konsumenternas.se

Anmälan

Använd formuläret "Bank" om du vill anmäla en tvist på detta område.

Till anmälan